Høster internasjonal erfaring

Yrkeselever får tverrfaglig trening i flerspråklig miljø.
New Articles

I fjorten dager gjester fire elever fra en videregående skole i Frankrike og fire elever fra en skole i Tyskland Ålesund. “Low cost energy house” er et av flere internasjonale prosjekter ved Borgund videregående skole.

- I fjorten dager skal de eksperimentere med oppvarming og sparing av energibruken i hus hos oss sammen med fire av våre elever. Fra Borgund er det med en elev fra tømrerlinja, en fra elektro, en fra automasjon, og en rørlegger, sier internasjonal koordinator Rolf Stavset.

80 drar utenlands

Borgund videregående skole har i nærmere ti år vært pådriver for denne typen internasjonale samarbeidsprosjekter.

- Vi har hatt rundt 80 elever i utlandet i år. Disse fire elevene i dette prosjektet har for eksempel vært fjorten dager i Frankrike og fjorten dager i Tyskland, sier Stavset.

Elever med lite fravær, god orden og god oppførsel kan søke seg til disse kortere utvekslingsoppholdene. Tradisjonen startet da lærere dro utenlands for å lære og for å bidra til å standarisere fagutdanninger. Nå lærer elevene av hverandre.

- Et slikt prosjekt gir evne til tverrfaglig læring og samarbeid, lederegenskaper,  større praksis, og siden de må gi presentasjoner på engelsk gir det også bedre språkkunnskaper, sier Stavset.

Økonomiske hus

Ideen bak prosjektet “low cost energy house” var å kunne bygge hus på 100m2 til 100.000 euro på 100 dager.

- Det var ideen bak prosjektet, men det er jo forskjellige prisnivå i de ulike landene så det er jo ikke et praktisk oppnåelig mål, sier Stavset om idealet som ligger bak prosjektet.