Shakespeare som barneteater

William Shakespeares «Othello» settes opp på Barneteatret Vårt i Ålesund og flere steder på Sunnmøre til våren. Hvordan skal det gå?

Cecilie Lundsholt og regissør Philipp Stengele under onsdagens presentasjon av vårens barneteaterforestilling som bygger på William Shakespeares «Othello» og handler om sjalusi, kjærlighet og hat. Stykket er beregnet og ungdom for barn fra ungdomsskolealderen og oppover.  Foto: Kjell Herskedal

Kommende forestillinger

Teatret Vårt/Barneteatret Vårts forestillinger våren 2016

  • «Tenker på deg» av Liv Strømquist -  premiere 5. februar i Molde.
  • «Othello» av William Shakespeare - premiere 18. februar i Ålesund.
  • «Den hellige Johanna fra fra slaktehusene» av Bertholt Brecht - premiere 27. februar i Molde.
  • «Labyrint» regi Hilde Binchmann – premiere 21. mai i Ålesund.
  • Teaterlørdag – med teaterforestillinger og workshops i Ålesund lørdager i mars og april.
  • Flere gjestespill våren 2016 i samarbeid med Riksteatret og andre.
Kultur

Othello ble skrevet for 413 år siden når stykket – kanskje for aller første gang (?) settes opp på en teaterscene i Ålesund. Temaet er evigaktuelt, men er det virkelig mulig å presentere dette stoffet som en familieforestilling på en tilgjengelig måte for unge fra 12 år og oppover?

- Problemstillinger som er aktuelle for unge

Regissør og scenograf Philipp Stengele tror det. Det tror også kunstnerisk leder ved Barneteatret Vårt, Cecilie Lundsholt.

Det handler om kjærlighet og hat, sjalusi, utroskap, manipulasjon og til og med mord. Noe av det kjent for både unge og litt eldre.

- Shakespeare forteller oss noe om det å være menneske. Denne klassikeren går rett inn i problemstillinger som er aktuelle for unge fra ungdomsskolen og oppover. Det er tilrettelagt for denne aldersgruppen. Stykket er bygd opp som en komedie med mye humor, selv om det ender tragisk, sier Lundsholt til Sunnmørsposten.

Få med deg det som skjer i kulturlivet på Nordvestlandet. Følg smp-kultur på Facebook!

- Møteplass og en plass for refleksjon

Hun har selv arbeidet i England der det er lang tradison for å sette opp Shakespeare for barn. I Norge er Goethes «Faust» og Virginia Woolf satt opp som barneteater tidligere. Det har gått bra.

- Jeg er opptatt av at teateret skal være en møteplass og en plass for refleksjon. «Othello» må være midt i blinken, mener Lundsholt.

Barneteatret Vårt setter opp i alt fire forestillinger i 2016, to av dem til våren. I tillegg til «Othello», som har premiere i Ålesund 18. februar, settes «Labyrint» opp i vår. «Labyrint» i Hilde Brinchmanns regi har premiere i Ålesund 21. mai. Stykket er et slags interaktivt teater som er laget rundt dataspill, og der publikum er aktørene inne i dette dataspillet. Egentlig handler stykket om utfordringene en møter på veien gjennom en labyrint, der labyrinten blir et symbol på livets begynnelse og livets slutt.

Oppsettingen av «Labyrint» er et ledd i Teatret Vårts internasjonale samarbeid med ti teatre og kompanier i Europa som over fire år skal utforske teknologi og digitale medier i forestillinger for ungdom fra 14 år og oppover.

Hva skjer? Sjekk kulturkalenderen på smp.no