Magisk å mekke festival

Men skoleprosjektet er et brudd med det politisk korrekte.
Kultur