Sommerfesten på Giske:

Får riggehjelp frå asylmottak

Dugnadsånda rår på Giske under førebuingane til laurdag. Hjelpa kjem også frå flyktningmottaket i Ålesund.

Dugnadsstemning: Å få hjelpe til med rigginga er eit velkome avbrekk frå kvardagen ved mottaket i Ålesund, ifølgje dei fire. Frå venstre: Abzaqur al-Mouzi (26) er frå Aleppo i Syria, jobba med jordbruk og har vor i Norge i åtte månader. Malik Walimanish (29) er frå Iran og har vore i Norge i ni år. Mari Obed (23) er frå Homs i Syria, der ho studerte biologi før ho flykta for åtte månader sidan, Ayad Dorso (25) er frå Irak og studerte ved ein idrettshøgskule før han flykta for fem månader sidan.  

«Vi bur jo i asylmottak, og der kan vi ikkje jobbe eller gjere så veldig mykje. Men her kan vi bidra»

Kultur

– Vi blir glade av å hjelpe til her, seier Malik Walimanish frå Iran.