Go with the Flø:

Kunstival med kulturmiks på Flø

Hugo Opdal og bygdefolket miksa kunst frå sju kunstnarar, med artistar frå Berlin og Paris. Med glade menneske på alle kantar, ved sidan av det store havet, fekk besøkande ein dag utan like på Flø.

Studio Hugo Opdal: Martin Schreiner er kunstnar og organiserer årets utstilling på Studio Hugo Opdal. Schreiner seier at det er to ting som har vore spesielt viktig ved utstillinga. Det eine er figurativ teikning som går igjen i kunsten, og det andre er «Varde» eller «Vardøg» som tyder vaknande engel. 

Kultur

Søndag var det duka for årets kunstival, Go With the Flø, ved Studio Hugo Opdal for sjuande gang. Hugo Opdal ønska alle velkomne, og retta ein spesiell takk til sponsorar som gjorde kunstivalen mogleg. I år var kunstivalen, som er ei blandinga mellom ein bygdedag og kunstfestival, retta mot barn og familie, ifølgje Opdal.