Like unge og samtidig 20 år eldre

Kommende uke markerer Teaterfabrikken 20 år med mimring, varieté og bursdagsfest. Men nye tanker tenkes også, ikke minst på scenen.

– Å, det har vært mye hard jobbing, men også mange flotte opplevelser

Kultur

Året var 1996 og Astrid Overaa hadde gjort noe både hun selv og mange rundt henne syntes var galskap, men som hun samtidig hadde klokkertro på. Astrid åpnet Teaterfabrikken i Moloveien, med en drøm om at Ålesund trengte, og ville ha, et fast spillested for teater, revyer og konserter. Dette skulle være et treffsted med servering, et sted som kunne fungere både som samlepunkt og katalysator for teatermiljøet i byen.