Skodje:

Fjord Cadenza hadde 100.000 kroner i overskot

Årets Fjord Cadenza gjekk med rundt 100.000 kroner i pluss, viser den førebelse reknskapen.

Ny musikk: Rune Bergmann under uroppføringa av festivalkomponist Magnar Åm sitt verk. 

Kultur

– Det er framleis nokre utgiftspostar som ikkje er på plass, men dei fleste har vi oversikt over, seier dagleg leiar for den klassiske festivalen, Hallgeir Øvrebust.