Tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes foreslår åndelig Vær Varsom-plakat:

– Slik kan kirken vinne folket tilbake

– Kirken og de troende må sjøl ta noe av ansvaret for at skepsisen til religion vokser i Norge, mener Helge Simonnes.

Pressemann om kirken Helge Simonnes maner til en mer lavmælt, godt jordet og nøktern kristendomsutøvelse. Nå er han ute med bok om avstanden mellom kirke og folk. – Denne boka bør ikke alle lese. Man kan bli utfordret på en måte som er vanskelig, advarer forfatteren. 

Kultur

– Det er ikke nok å si at kirkedørene er åpne for alle som vil. Det handler også om måten man presenterer Gud på overfor omverdenen.