Helge Simonnes etterlyser åndelig varsomhet:

Sogneprest støtter initiativ for å trekke flere til kirken

– Det er veldig mye sunt og godt i det Helge Simonnes her kommer med, mener Margit Lovise Holte (43), sogneprest i Ulstein.

Sogneprest Margit Lovise Holte er sogneprest i Ulstein. – I spørsmål som har med tro å gjøre, er det sterke krefter i sving. Dette setter spesielle krav til kompetanse og lederskap, ikke minst i hvordan man håndterer mennesker i sårbare livssituasjoner, sier hun. 

Kultur

Hun støtter den tidligere Vårt Land-redaktøren, som i boka «En Gud for de mange» tar til orde for større åndelig varsomhet i Den norske kirke og hos troende generelt.