Molde:

Over 100.000 besøkte «nytt» Romsdalsmuseum

I 2015 hadde Romsdalsmuseet i Molde 68.260 i besøk. I 2016 steg tallet til 100.800.

NYBYGG: Romsdalsmuseets nybygg, tegna av Reiulf Ramstad Arkitekter, vekker oppsikt. 

Kultur

Museumsdirektør Jarle Sanden tilskriver økninga nybygget «Krona», både de nye tilbudene og byggets arkitektur.

– Ei økning på 48 prosent. Det er en utrolig tilbakemelding fra romsdalingene. Museets ambisjoner om å bli et bedre museum, helårsåpent og med variert tilbud, ser ut fra besøkstallene ut til å ha blitt tatt godt imot, sier Jarle Sanden til Romsdals Budstikke.

Direktøren ser på tallene som «fole inspirerende og fole forpliktende».

– Tallene vil nok stabilere seg på et litt lavere nivå. Men andre nye museum med nye bygg og tilbud har opplevd stabil vekst på 30 prosent. Det er også bra, sier Sanden til avisa.

Det skjer-kalenderen: Få med deg det som skjer i kulturlivet på Nordvestlandet