Internasjonalt kor trenger flere medlemmer:

Ålesund Internasjonale Kor kan bli lagt ned

I snart fem år har sang og rytmer sveiset sangglade fra ulike kulturer sammen. Nå står Ålesund Internasjonale Kor i fare for å bli lagt ned.

Sangøving Ålesund Internasjonalt Kor fotografert da koret hadde flere sangere enn i dag. Nå ønsker dirigent Elise Gjærde og resten av styret flere sangere i koret. 

Kultur

– Koret er inne i en kritisk fase.