Melding av Herøyspelet «Kongens Ring»:

«Vikingmusikal skuffar»

Vikingdramaet i Herøy innfrir ikkje i år og har altfor mykje overdriving.
Kultur

«Kongens ring» har bakgrunn i soga om Olav den heilage, og forteljinga er sett til 1027 på øya Herøy. Der har Ragnar Herøyhovding og kona hans Inga valt ut Ingolv Ynda som festarmann til dottera deira, Unn.