Ny leder for Høstscena:

Ønsker samarbeid mellom kultur og næring

Ingrid Bjørsnøs Kvam er ansatt som ny daglig leder for Høstscena.

Ny jobb Fra nyttår begynner Ingrid Bjørsnøs Kvam i sin nye jobb som daglig leder for Høstscena. 

Kultur

Økt samarbeid med næringslivet og lokale kulturelle krefter som kan gi framtidige bidrag til Høstscena. Det ønsker hun å gripe fatt i.