Hareidhallen

Kjærleik og identitet på Hareidstemna

Grunna gittercellene i hjernen fann mange fram til Hareidhallen laurdag.
Kultur

Der møtte dei som vanleg song og musikk, men også revy og diktopplesing. Denne gongen fekk dei i tillegg ein heimvendt nobelprisvinnar på talarstolen.