Flere av landets fylker kjøper forestillinger fra regionteatret usett

Stoler på regionteatret

Den kulturelle skolesekken i fylket kjøper ingen forestillinger av Teatret Vårt uten å ha sett hele stykket. Tungvint og kostbart, mener andre regionteatre.

Kilden: Tillit til det profesjonelle teatret er grunnleggende, mener direktøren for Kilden Teater i Kristiansand. Her fra den etterspurte skoleforestillingen «Anne Franks søsken».   Foto: KILDEN teater

Kultur

At andre sammenlignbare regionteatre har langt høgere turnétall enn Teatret Vårt skyldes blant annet bedre avtaler med fylket. I 2017 hadde ikke regionteatret i Møre og Romsdal en eneste forestilling i Kultursekken.