Opp i fylkeskulturutvalet i mai:

Fylkeskommunen vurderer bokbåten «Epos» si framtid

Prosessen med å vurdere bokbåten «Epos» si framtid er i gang. – Inga avgjerd er tatt, men evaluering av tenesta går føre seg for å finne ut om den skal halde fram.

Bokbåt: Bokbåten Epos har sidan hausten 1964 vitja små bygder i Møre og Romsdal. På vinterturen 2017 hadde «Epos» 71 stoppestader med tilbod om litteratur og anna kultur til barn og vaksne. På dette arkivfotoet ligg bokbåten til kai på Trandal i Hjørundfjorden. 

Kultur

Det seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen.