Sjeldan eigedom ved Stadhavet søkjer ny eigar

Kunstnar Kjell Stig Amdam sel livsverket sitt ved Stad

Bustad, galleri, gjestehytte, naust, stabbur, badstove, atelier, ja – til og med eit kapell. Galleri Amdam er lagt ut for sal.

GALLERI AMDAM: Eigedomen består av i alt sju bygningar. No er alt til sals, med eit prisforslag på ti millionar kroner.  

Kultur

Prisforslaget er ti millionar kroner.