Uvisse om det vil vere trygt nok å arrangere ekstremskikonkurransen XFree-tind

Svært grundige snøtestar i X2 – må vente

– Vi sender ingen utfor dersom vi er det minste i tvil om tryggleiken.

Ekspertise på toppen: Eit breitt samansett feltpanel av dei fremste skredekspertane som finst gjorde søndat grundige granskingar av snøforholda i fjellsida under Saudehornet i Ørsta. Ikkje minst har stuntmannen på veg utfor ein ufs midt i bildet, ei sentral rolle i testinga av fallande snø.   Foto: X2-festivalen.

Kultur

X2 Festivalen sin øvste sjef gjennom alle år, Eirik Vaage frå Volda har ei tøff oppgåve med å ta ansvaret for tryggleiken under den tøffaste konkurransen av dei alle: XFree. Hengjebratt må vere einaste dekkjande ordet for hallinga i fjellsida der konkurransen vert avvikla. Eller det vil seie, fleire gonger har forhold som skodde, snøstorm og rasfare tvinga arrangøren til å flytte rennet/stuntet til andre og slakkare fjellsider.