Nasjonalmuseet sa nei til løa fra Tafjord:

Flere melder interesse for Gjerdeløa til Marianne Heske

I frustrasjon over at Nasjonalmuseet ikke ville ha Gjerdeløa, foreslo Marianne Heske å brenne den på taket av museet og plassere asken i ei urne. Nå er flere museer og privatpersoner på banen for å kjøpe det berømte verket.

Nedpakket: Marianne Heske i lagerbygningen på Fjeld Gård i Østfold. Her har Heskes kunstverk Gjerdeløa ligget lagret i fem år. 

Gjerdeløa hører hjemme på Nasjonalmuseet. Det kommer Hindsbo til å forstå etter hvert

Marianne Heske
Kultur

Reaksjonene på Nasjonalmuseets avgjørelse har vært sterke denne sommeren.