Ingen statlige midler til Kulturkvartalet uten at de er med på å diskutere sammenslåing

Presser Kulturkvartalet

Kulturkvartalets oppkjøp av Kirkegata 1A i Ålesund er utgangspunktet for nok en konsolidering av museene på Sunnmøre. Nå skal Kunstmuseet slås sammen med Sunnmøre Museum.

OPPKJØP: I juni 2017 vedtok fylkestinget sikringskjøp av Kirkegata 1 A. Ålesund kommune er også inne med økonomisk bidrag. Men statlige midler blir det ikke uten at Kulturkvartalet er med i en sammenslåingsprosess med Sunnmøre Musum.  

Kultur

Onsdag ble Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal orientert om prosessen, som starta opp for fullt høsten 2017. Med ekstern konsulenthjelp har ledelsen i de to museene avsluttet første fase, og blitt enige om å gå videre til fase to.