Støtte til Matfestivalen og Båtfestivalen:

Kultur- og oppvekstutvalget sender saka om festivalstøtte i retur

Kultur- og oppvekstutvalget i Ålesund ber blant anna om at administrasjonen går i dialog med Festivalforum Ålesund og andre aktuelle aktører, før saka om nye retningslinjer for festivalstøtte fremmes på nytt.

Fra møtet: Senterpartiets Kåre Hanken (nummer to fra venstre) var av dem som deltok aktivt i debatten.  

Kultur

Mandag var et forslag til nye retningslinjer for festivalstøtte ei av sakene under møtet i kultur- og oppvekstutvalget i Ålesund.