15 søkte om kulturstipend fra Stiftelsen Kjell Holm

Holmstiftelsen delte ut kulturstipend og prosjektstøtte til over 50 mottakere. Her finner du hele lista over mottakere.

Talent: Lill Szeflinski (8) er en av fire som får kulturstipend i høst.  Foto: Nils Harald Ånstad

Kultur

Høsten 2018 var det 15 søkere til kulturstipendet som deles ut fra har Stiftelsen Kjell Holm. Til sammen ble det gitt kulturstipend på 103.000 kroner, fordelt på fire søkere.