Møt en kunstner i arbeid på «Mottaket»

Hva skjer når kunstnere åpner dørene for publikum lenge før kunsten deres egentlig er utstillingsklar?

Kunstnere i arbeid: Før det nye kunstnerfellesskapet i Torghallen kan tas i bruk, må alle bidra på dugnad. 1. desember skal «Mottaket» åpne. Bak fv.: bildekunstner Marianne Skjong og kunstner Liv Dysthe Sønderland. Foran fv.: Tobias Heiberg og Cecilie Lundshold fra Teatret Vårt og jazzmusiker Lena Nymark. 

Kultur

Kulturkvartalet i Ålesund får et nytt tilskudd når kunstnerfellesskapet «Mottaket» åpner dørene i Torghallen 1. desember.