Nye retningslinjer for festivalstøtte

Tok inn ordet «kulturarv» – og dermed var Båtfestivalen og Matfestivalen inkludert.

FElles pott: Nå må festivaler som ønsker støtte fra Ålesund kommune søke på en felles pott, og søknadene må være inne til behandling i mars 2019. 

Kultur

Saka om retningslinjer for festivalstøtte i Ålesund kommune var for andre gang oppe til behandling i kultur- og oppvekstutvalget mandag. Sist blei saka utløst etter heftige diskusjon og protester fra festivaler som – med de nye retningslinjene – ikke ville få mulighet til å søke.