Werner Anderson fokuserer på fotografiet:

Fra Munchs selvportrett til dagens selfier

«Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett, så lenge det ikke kan brukes i helvete eller i himmelen».

Selfie på Munchs vis: Edvard Munch brukte nettopp et slikt kamera, et Kodak West Pocket, til å ta bilder av seg selv som utgangspunkt for selvportrettene sine. Han tok mange slike, og han holdt kameraet på samme måten som vi gjør i dag, forteller Werner Anderson.  Foto: Odin Jæger

Kultur

Ordene er Edvard Munchs. Fotograf Werner Anderson synes de er så interessante at han har leid seg inn i Munchs atelier på Ekely for to måneder for å portrettere 20 profilerte norske personligheter, gjennom samtaler om fotografi og et gammelt storformatkamera.

– Hva mente han? Var det bare et spill i en profesjonskamp mellom det nye fotografiet – et «slapp av» til andre kunstmalere, «dere har ingenting å frykte, sjel og uttrykk legger vi fortsatt best i maleriene» – eller ville han fortelle oss noe annet?