Den nye sjefen for Teatret Vårt skal jobbe for større satsing i Ålesund

Med kone fra Ålesund og Volda, mor fra Verma og far fra Smøla mener Kristian Lykkeslet Strømskag at han kjenner fylket han skal være teatersjef for.

VIL SATSE VIDERE PÅ ARBEIDEREN: Flere premierer på Arbeideren og gjerne flere teaterproduksjoner i Ålesund er noe Kristian Lykkeslet Strømskag vil jobbe for. Barne- og ungdomsteateravdelinga i Ålesund er på nasjonalt nivå, men trenger mer ressurser, mener han. 

Kultur

Og han sier som Henning Mankell sa da han var sjef for Teatret Vårt på 70-tallet: Godt teater kan gjøres hvor som helst.