Hjertelig gjensyn med gamledirigenten

Det er rundt tre og et halvt år siden sjukdom gjorde at Svein Eiksund brått måtte gi seg som dirigent for i alt fem kor. Mandag møtte han igjen ett av dem – Moljegapet blandakor, for første gang.
Kultur

– Hei! Jeg må få en klem. Hei, du. Takk for sist.