Stort meir naturstridig er det ikkje råd å få det:

Nordøyane har hatt sitt eige storband i over tretti år

Det skal eigentleg ikkje gå an. Men det har heldigvis ingen fortalt Arvid Steen. Han er frå Tynset og trivst over alt. Særleg i storbandet sitt på Haramsøya.
Kultur

Vi skriv «sitt», for det var faktisk den innflytta dyrelegen sitt påhitt i 1987 eller så.