Storfjordstemnet 2019

Meir enn 500 tok turen til Stokke gard

– Vi er særs godt nøgd med årets stemne. Og sjølv om vêrvarselet ikkje var det beste, vart det faktisk opplett heilt fram til folk starta på returen.
Kultur

Det seier styreleiar Inge Bjørdal etter at det som er rekna som sjølve høgdepunktet i årshjulet til Storfjordens Venner – Storfjordstemnet, er gjennomført for i år.