Får nesten 500.000 til nytt lydanlegg

Daglig leder: Astrid Overaa ved Teaterfabrikken.   Foto: Staale Wattø

Kultur

Teaterfabrikken er tildelt 497.000 kroner til nytt lydanlegg via Musikkutstyrsordningen, melder Bypatrioten.

– Dette er helt fantastisk. I dag har vi bare et eldre anlegg som hele tiden flyttes mellom to avdelinger og kvaliteten risikerer dessverre å bli deretter. Å få nesten en halv million kroner til skikkelig lyd, er mer enn jeg noen gang har turt å drømme om. Det betyr blant annet at vi kan satse på større artister, at folk vil høre godt uansett hvor i lokalene de sitter, og ikke minst slipper vi å løfte inn og ut innleid lyd hver gang vi skal arrangere noe, sier Astrid Overaa til kanalen. Hun tillegger Viseklubben, som i fjor blei starta opp nettopp med Teaterfabrikken som tilholdssted, æra for at de har fått tilskudd.

Musikkutstyrsordningen er ei nasjonal tilskuddsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Av hjemmesidene deres framgår det at det i årets første runde med tildelinger blei gitt tilskudd for i alt 25,8 millioner kroner fordelt på 103 søkere.

I tillegg til Teaterfabrikken fikk følgende aktører i Sunnmørspostens nedslagsområde tilskudd til framføringsutstyr: Parken kulturhus - 30.000,-, Storyville Jazz Club 111.000,- og Sommarljom 37.000,-. Videre fikk Rauma kulturhus 10.200 og Malakoff 38.550 kroner til øvingsutstyr.