Teater om sosiale medier

Å like, og bli likt

Det handler om å løfte blikket fra mobiltelefonen, tenke sjøl og være i virkeligheten sammen med andre. Eller forsvinner man da?

LIK MEG: Herman Nerland Storvik, Thomas Utheim og Maja Mork Furland har vært med på å lage teater om ungdom og bruk av sosiale medier.   Foto: Marius Simensen

Kultur

Denne uka viste 10.-klassingene på Jugendteatret forestillinga «Lik meg» i Arbeideren. I salen satt ungdomsskoleelever som har faget Sale og scene, fra Skarbøvik, Kolvikbakken, Blindheim og Spjelkavik.