Hjelper hjemløse barn:

Rekordmange skoler deltar på Malaika-dagen

Hele sju skoler på Sunnmøre deltar til høsten på Malaika-prosjektet, hvor elevene samler inn penger for å gi barn i Kenya mat, utdanning og tak over hodet.

Tak over hodet: NSP Aid hjelper fattige og støtter skoler og barnehjem i slummen i Kenya. Neste prosjekt blir å bygge landsbyer tilrettelagt for foreldre- og hjemløse barn. Skoler i fylket bidrar med penger til prosjektet.  Foto: Staale Wattø

«Barna i Afrika har fått et ansikt.»

Ragne Lillestøl
Kultur

I 2018 deltok fire skoler på prosjektet, og Maria Åkernes er en av elevene som fikk være med på tur til Kenya. Motivasjonen hennes for å være med var å få et innblikk i hva som faktisk foregår, hva pengene går til.