Tabubelagt kulturminne i Fagerlia

Denne flotte hvite villaen i Fagerlia bør reguleres til bevaring. Ikke bare fordi den har høy verdi som kulturminne, men også er et viktig krigsminne.

FORBIGÅTT I STILLHET: Krigshistorien kan ha kommet i veien for en riktigere vurdering av denne gamle trevillaens verdi, mener kommunal rådgiver.   Foto: Karin Rykkje

Kultur

Det mener rådgiver i virksomhet for plan og bygning i Ålesund kommune, Jorunn Monrad.