Kun én møremusiker igjen på Sunnmøre

Når klarinettist Jøran Hatten slutter i stillingen sin og flytter fra Ålesund, er det usikkert om stillingen blir erstatta. I så fall blir det bare en pianist igjen som møremusiker på Sunnmøre.
Kultur

Møremusikerstillingene er et spleiselag mellom kommunene og fylket, der fylket har arbeidsgiveransvaret og kommunene frikjøper tjenestene. Da ordningen ble innført var det for å få utdannende musikere ut i distriktene i 100 prosent stillinger.