Slik skal Kiperviktorget få nytt liv

Et godt byrom er en invitasjon til alle

En gang var Kiperviktorget en inngang til sentrum, og en viktig møteplass for folk. Nå er arbeidet i gang med å få det myldrende bytorget tilbake.
Kultur

Hvis et torg er byens hjerte, blir pulsen fort lav når torget stort sett er tomt for liv.