Fagerlia-musikal med frihet og kritisk tenkning som tema:

Aldri har Snøkvit og dvergene hatt mer å stri med enn nå

Hva skjer når den onde dronninga ikke nøyer seg med å forgifte et eple, men forbyr all kunst i tillegg? Inkludert dvergenes drøm om å danse tango.
Kultur

I et totalitært samfunn der alt som er vakkert, morsomt og utfordrende er forbudt, som kunst og kultur, hjelper det lite å være vakrest i riket.