Ringvirkningsanalysen for kulturlivet

Tror flere vil se verdiskapingen

– Vi er veldig glade for at det offentlige får opp øynene for hva vi driver med. Å basere seg på så mye frivillighet er krevende.

STOR DUGNAD: Verken kunstnerisk leder Rune Bergmann (nr. to f.v.) og daglig leder og styreleder Hallgeir Øvrebust (t.h.) tar betalt for jobben de gjør i Fjord Cadenza. Her avbildet i 2017.   Foto: Marius Simensen

Kultur

Det sier styreleder og daglig leder i Fjord Cadenza, Hallgeir Øvrebust. Verken han eller kunstnerisk leder Rune Bergmann tar så mye som ei krone for den store jobben de gjør i Fjord Cadenza. Alt her skjer på dugnad.