300 millioner til arrangørene

Hvem pengene fra regjeringens krisepakke på 300 millioner til kultur skal gå til, er ennå ikke ferdig utredet fra departementet. Men noe er klart. 

ARRANGØR: – Om vi får noe av dette gjenstår å se. Hvordan denne ordningen blir gjennomført, blir superviktig, mener eier av Terminalen Byscene, Ante Giskeødegård.   Foto: Marius Simensen

Kultur

– Ordningen vil i hovedsak rette seg mot aktører som ikke er tungt finansiert av offentlige midler.