Digitaliserer nynorske festspel

Grunna korona kan ikkje Dei nynorske festspela gå som planlagt. No går dei for ny løysing.

Tone Slenes, dagleg leiar av Aasen-tunet og Dei nynorske festspela, seier dei førebur seg til å skape gode møteplassar.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Kultur

Virusutbrotet gjer at Dei nynorske festspela i Ivar Aasen-tunet, Ørsta og Volda vert avlyst.