Soknepresten tek permisjon

PREST: Margit Lovise Holte har vore sokneprest i Ulstein dei siste åtte åra.   Foto: ARKIVFOTO: LINDA EIKREM / VIKEBLADET

Kultur

Soknepresten i Ulstein, Margit Lovise Holte, tek eit års permisjon frå stillinga.