3,2 millioner til Høstscena

Scenekunstfestivalen Høstscena i Ålesund er tildelt arrangørstøtte fra Kulturrådet på 800.000 kroner per år fra 2021-2024.

Uteforestilling: Fra åpningen av Høstscena i fjor.   Foto: Egil Ruud Olsen

Kultur

– Arrangørstøtten fra Kulturrådet tildeles som programmeringsmidler, til arrangører som presenterer profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk kvalitet. Denne tildelingen er et bevis på at Høstscena er en festival som både har et solid kvalitetsgrunnlag og et stort potensial til å videreutvikle seg som arena for scenekunst, sier en fornøyd kunstnerisk leder for Høstscena, Siri Forberg.

Med Forberg som festivalleder fikk scenekunstfestivalen i Ålesund for første gang støtte fra Norsk kulturråd. Først 600.000 årlig i to år, så samme beløp i en ny toårsavtale. Nå er beløpet hevet til 800.000 kroner, i fire år.

– Høstscena er en av svært få scenekunstfestivaler i Norge som i tillegg til støtte fra Norsk kulturråd, fylkeskommunen og kommunen mottar støtte fra lokale støttespillere og sponsorer. Denne samlede støtten lokalt og regionalt har bidratt til å utløse midler fra kulturrådet. Dette gir muligheten til å videreutvikle en profesjonell produksjonsramme rundt scenekunstopplevelser.

– Høstscena har en visjon om å være en festival med hjertet forankret i Ålesund og blikket vendt utover. På den måten ønsker festivalen å bety noe både for det profesjonelle scenekunstmiljøet nasjonalt, og ikke minst for alle i Ålesund, sier Forberg.