Tre kunstnere, ett kulturhus og én park

Både Parken kulturhus og Byparken skal tas i bruk når folk nå skal få fysiske kulturopplevelser igjen.

Fasade: Kulturhuset ønsker å utforske sitt forhold til byparken, og se på den store glassfasaden mot parken som et skjold, eller et innglasset scenerom. Her ser vi de tre som skal sette ambisjonene ut i live. F.v: Christoffer Svendsen, Eirik Havnes og Solveig Holte.  Foto: Nils Harald Ånstad

– Jeg skal få fasaden til å synge

Eirik Havnes
Kultur

Kunstprosjektet «Visir» skal være «anti-digitalt», altså noe man må oppsøke for å oppleve.