Framoverlent tun held koken

Bakketunet bakkar ikkje. Tømmerveggar frå 1500-tallet rammar inn catwalks, korona-kunst og blide besøkande.

Startskotet: Marita Bett Aakre (t.v.) og Kristin Halkjelsvik drar her i gang catwalken. Med det var sesongen 2020 for alvor i gang. 

Eg var ein liten blidfis som hadde kjole, blomar i håret og sa «hei»

Martine Myrvåg (18) om rolla ho hadde som 9-åring
Kultur

Dei siste ti åra har Marita Bett Aakre pusta liv i ein nesten 500 år gamal gard, på ein måte som tiltrekk seg kunstnarar og folk flest. (For detaljar: sjå faktaboksen).