Styreledern for Musea på Sunnmøre:

Usikker på fusjonskravet

Brevet fra Musea på Sunnmøre til Aalesunds Museum har vakt kraftige reaksjoner. Nå vil styreleder Musea på Sunnmøre Jon Aasen finne ut hva fusjonskravet egentlig innebærer.

Vil ha klarhet: Styreleder i Stiftinga Musea på Sunnmøre, som signerte det omstridte brevet til Aalesunds Museum sammen med direktør Audhild G. Rotevatn, synes det er vanskelig å få klarhet i hva fusjonen egentlig innebærer.   Foto: Morten Hjertø

Kultur

– Vi har bedt fylkeskultursjefen komme på neste styremøte, for vi vil ha en diskusjon om dette. Vi vil ikke sitte med svarteper eller være mer katolsk enn paven. Vi vil være tråd med de gjeldende retningslinjene som stat og fylke pålegger oss, sier Aasen.