Musea på Sunnmøre kan bestemme styringsprinsippet

Departementet har ikkje stilt spesifikke krav til korleis ein samarbeidsavtale mellom hovedmuseet og lokale museum skal uformast. Musea på Sunnmøre er ei sjølvstendig stifting som dermed kan fastsejte styringsprinsipp som dei finn best egna for å ivareta det samla museumsfaglege ansvaret. 
Kultur

Det slår avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, Stein Sægrov, fast i eit brev til Herøy kommune.