Får støtte:

Pengedryss til kulturmangfold

Åtte kunstnere og kulturinstitusjoner på Sunnmøre har til sammen fått 1,2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SMN.

Ulike kulturaktiviteter: Her er noen av de som får glede av pengene på Sunnmøre. Bak fra venstre: Are Pilskog, Eldrid Schrøder Kvalvik, Synnøve Sandnes (Høstscena), Einy Åm Sparks, Karin Augusta Nogva (Aggregat), Lena Nymark (Aggregat), Sigurd Wågsholm (Aggregat), Thor Bjørlo (Høstscena) og Runar Tafjord. Til venstre: Marita Løvik Stadsnes og Jan Rune Hurlen fra Sparebank1 SMN.  Foto: Johan Behrentz

Kultur

Pengene skal gå til et spekter av ulike aktiviteter og kunstneriske satsinger. Midlene fra stiftelsen kommer i tillegg det ordinære utbyttet fra Sparebank1 SMN, et betydelig høyere beløp.