Stiftinga Musea på Sunnmøre:

Høy temperatur på årsmøtet

Uenighet om et forslag til vedtak og påstand om mangelfull årsmelding førte til heftig ordveksling da Musea på Sunnmøre holdt årsmøtet sitt denne uka.

Diplomat: Otto Magne Strømmegjerde, styreleder i Norsk Møbelfaglig Museum i Sykkylven, lyttet og kom med løsningen under et noe opphetet teams-årsmøte i Musea på Sunnmøre denne uka. Her sammen med Odd Kåre Fløtre fra Volda, under et tidligere museumsmøte i Ålesund.   Foto: Marius Simensen

Kultur

Da Rune Kleiven, politisk utsending fra fylkeskommunen foreslo at fylkeskulturutvalgets vedtak om lokal forankring også skulle vedtas på årsmøtet, ble dette avvist av styreleder.