Slik vil kommunedirektøren fordele festivalstøtten i 2021:

Foreslår støtte til kun tre festivaler

Kommunedirektørens forslag vil bety avslag på festivalstøtte til blant annet Jugendfest, Ålesund Live, Fjord Cadenza og båtfestivalen.

Før koronaen: Jugendfest med folkehavet under Karpe-konserten i 2019. Festivalen står ikke på lista over de som foreslås kommunal støtte i 2021.  Foto: Nils Harald Ånstad

Kultur

Tildeling av festivalmidler for 2021 skal behandles som sak i komité for kultur og medborgerskap i Ålesund kommune mandag 18. januar.