Avlyser Herøyspelet

Avlyst igjen: Vikingmusikalen «Kongens Ring» har vore arrangert kvart år sidan 1992, men i fjor og i år er spelet avlyst.  Foto: Linda Bakken

Kultur

Arrangørane bak spelet «Kongens Ring» har avlyst årets utgåve av spelet. Årsaka er koronapandemien.