Planlegg nytt Storfjordstemne

2019-stemne: Storfjordstemnet 2019 var lagt til garden Stokke i Oaldsbygda.   Foto: Bjørn Steinar Skarbø

Kultur

I fjor måtte dei avlyse. I år vil Storfjordens Venner igjen prøve å arrangere Storfjordstemne. Det skjer på Ljøen i Stranda.